Naar inhoud springen Eleven Ways (Home)

Alle artikels

Van het bevorderen van toegankelijkheid tot het stimuleren van een neuro-inclusieve werkomgeving bij Eleven Ways

Geschreven door Nora Goerne op 18 augustus 2023 (Gemiddelde leestijd: 4 minuten)

Lessen uit de workshop over neurodiversiteit met Bjièn

Het team van Eleven Ways (negen mensen) zit naast elkaar op banken en praat met elkaar.

Het team van Eleven Ways heeft veel ervaring met het testen en verbeteren van websites voor mensen met digitale uitdagingen. Ze wisten dus al heel wat over neurodiversiteit en wat neurodivergente gebruikers nodig hebben. Eleven Ways is het eerste bedrijf in de Benelux dat Inclusive Usability Testing aanbiedt als service. Ze werken met verschillende klanten, zoals overheden, banken, start-ups en digitale bedrijven.

De missie van het bedrijf is om het leven van mensen met een handicap te verbeteren via digitale inclusie door klanten te helpen websites, apps en documenten te ontwikkelen die vanaf het begin toegankelijk zijn. Intern volgen ze dezelfde filosofie en streven ze ernaar een gastvrije en veilige omgeving te creëren voor mensen met verschillende beperkingen en vaardigheden.

"Ik wilde graag een dialoog starten waarin ik, als neurodiverse medewerker, collega's kon laten zien hoe ze mij nog beter kunnen ondersteunen en vice versa. De workshop van Bjièn was een fantastische manier om iedereen bewust te maken van neurodiversiteit.” — Sophie Ragas, Web Accessibility Consultant

Omdat Eleven Ways ernaar streeft duurzame relaties op te bouwen met organisaties die deze visie delen, leek de hands-on workshop van Bjièn een uitstekende gelegenheid om binnen het team een gesprek te openen over neurodiversiteit.

Bjièn helpt bedrijven met bewustwording, begrip en acceptatie van neurodiversiteit op de werkplek en met het implementeren van neuroinclusieve benaderingen en strategieën. Ze bieden keynotes, workshops en advies voor organisaties die veerkrachtige en productieve teams willen bouwen.

Het team van Eleven Ways zit op banken en discussieert tijdens de workshop met Bjièn

De sterke punten van neurodivergente collega's omarmen

Neurodivergente individuen brengen een schat aan unieke sterktes en perspectieven in elk bedrijf of team. Hun uiteenlopende cognitieve stijlen kunnen leiden tot meer creativiteit en een frisse benadering van uitdagingen en het oplossen van problemen. Met een scherp oog voor detail, uitstekende patroonherkenning en een verhoogde focus kunnen ze uitblinken in taken die precisie en analytisch denken vereisen. Bij Eleven Ways kunnen deze sterke punten een superkracht zijn bij het opsporen van toegankelijkheidsproblemen, het identificeren van mogelijke barrières voor gebruikers met een handicap en het vinden van innovatieve oplossingen om de toegankelijkheid van een website te verbeteren.

Daphné van Bjièn staat achter een tafel en presenteert. Achter haar is een dia te zien met de titel "Awareness & allyship". Haar collega Dietrich zit naast haar en bekijkt de dia.

Dat wil niet zeggen dat samenwerken met neurodivergente medewerkers in een team geen uitdagingen met zich meebrengt. Communicatie en begrip kunnen extra inspanning vergen, en sommige taken moeten misschien worden aangepast om aan verschillende eisen te voldoen. Naast fysieke aanpassingen kunnen deze behoeften ook betrekking hebben op communicatie, change management en meer. Veel neurodivergente individuen hebben bijvoorbeeld moeite met plotselinge veranderingen of hebben een duidelijke structuur nodig om te weten wat er wanneer gebeurt.

Inspelen op de behoeften van elk individu

Tijdens de workshop hielden Daphné en Dietrich vanaf het begin rekening met de individuele behoeften van elke deelnemer. In die zin belichaamde de workshop van Bjièn inclusiviteit en zorgde ervoor dat iedereen zich op zijn gemak en gesteund voelde. Het aanbieden van een goed gestructureerde agenda met geplande pauzes toonde nog meer hun inzet om tegemoet te komen aan verschillende behoeften. Het opnemen van een inhoudsopgave lijkt een goede gewoonte, maar voor neurodivergente mensen kan het cruciaal zijn om het begrip en de betrokkenheid tijdens de presentatie te bevorderen.

Jan van Eleven Ways kijkt naar een wit bord met plakbriefjes erop. De woorden "behoeften", "verwachtingen" en "parkeerplaats" zijn zichtbaar.

Maar, zoals Daphné en Dietrich opmerkten: "Als je één neurodivergent persoon hebt ontmoet, dan heb je één neurodivergent persoon ontmoet." Elk individu kan andere behoeften hebben, zelfs als ze dezelfde beperking hebben, of zonder gediagnosticeerd te zijn met een officiële beperking. Inclusie gaat tenslotte niet alleen over handicaps en omvat aspecten als gendergelijkheid, leeftijd en meer. Een echt inclusieve werkplek is bereid om zich aan te passen en tegemoet te komen aan uiteenlopende behoeften als dat nodig is. Het zou geen fabriek met lopende banden moeten zijn, maar iets aangepast aan elk individu. Aan de andere kant kan een neurodivergent individu meer specifieke aanpassingen nodig hebben die misschien niet voor de hand liggen. Het erkennen en verwelkomen van deze verschillen helpt bij het creëren van een ondersteunende omgeving waarin iedereen zich kan ontwikkelen.

“Niemand is hetzelfde en dat is maar goed ook. Eleven Ways viért diversiteit. Daar hoort ook een inclusieve en respectvolle werkomgeving bij. De workshop van Bjièn heeft ons niet alleen geleerd om elkaars verschillen te erkennen en te respecteren; Daphné en Dietrich hebben ook onze ogen geopend voor de rijkdom die diversiteit brengt op de werkvloer.” — Roel Van Gils, Founder Eleven Ways

Als een bedrijf zijn werknemers een veilige manier biedt om elkaars behoeften te leren kennen, bevordert dat een omgeving waarin iedereen zich kan ontplooien. In die zin was de workshop een fantastische eerste stap, omdat het een dialoog op gang bracht over neurodiversiteit en de teamleden hielp elkaar beter te leren kennen. Door de praktijkgerichte aanpak bood de workshop zowel op organisatorisch als op individueel niveau praktische hulpmiddelen om neurodiversiteit te omarmen als concurrentievoordeel.

Régine van Eleven Ways en Daphné van Bjièn staan naast elkaar. Ze lachen en amuseren zich.

Een veilige werkomgeving bevorderen

De workshop van Bjièn was echt inspirerend omdat het het hele team bewust maakte en opleidde. Eleven Ways blijft zich inzetten voor inclusiviteit, niet alleen in het ontwerp maar ook binnen het team. De workshop zal zeker niet het laatste initiatief zijn, maar een fundamentele stap in de voortdurende reis naar het creëren van een meer inclusieve en ondersteunende werkplek.

Om de kracht van diversiteit te omarmen en een inclusieve werkplek op te bouwen, moeten bedrijven zichzelf informeren over neurodiversiteit. Het volgen van workshops zoals die van Bjièn was een goed begin. De inzichten uit de workshop kunnen teams in staat stellen om de unieke sterke punten van neurodivergente individuen aan te boren en ondersteunende omgevingen te creëren. Dit bevordert de tevredenheid van werknemers, de productiviteit en de algehele teammoraal, terwijl gelijkwaardigheid en innovatie worden gestimuleerd.

“Vanuit het perspectief van een teamleider heb ik van deze workshop over neurodivergentie geleerd om de verschillende sterke punten van de geest van elk teamlid te waarderen en te benutten. Door neurodiversiteit te omarmen, kunnen we de samenwerking verbeteren en het volledige potentieel van ons team ontsluiten.” — Rianne Welle Donker, Team Lead bij Eleven Ways

Laatste artikels

Haalbare accessibility-tips in je mailbox

Met onze praktische tips leer je hoe je de website of app van jouw organisatie (of klant) voor iedereen toegankelijk maakt.

Je kunt je met één klik uitschrijven.

Waarmee kunnen we jouw organisatie helpen?

Alle contactgegevens

We moeten wettelijk voldoen aan WCAG. Wat is de omvang van het project?

We willen onze teams trainen in toegankelijkheid. Wie moet worden opgeleid?

We hebben externe expertise nodig. Een tijdelijke versterking, kan dat?

We willen onze applicatie testen met gebruikers met een handicap. Hoe het te organiseren?